UBND huyện chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội Xuân 2021

Ngày 12/01/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 115/UBND-VP chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn