Hiệu quả từ một chủ trương

Krông Bông là huyện có diện tích đất sản xuất nông nghiệp khá lớn, nhưng đất đai chủ yếu là nhóm đất phù sa và nhóm đất xám pha cát, phù hợp canh tác cây lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày. Hàng năm, lại thường phải chịu thiên tai hạn hán, lũ lụt làm năng suất, sản lượng trên nhiều diện tích cây trồng giảm sút, quá trình canh tác nhiều năm đất đai trở nên bạc màu, cùng với biến động của thị trường nên giá trị sản xuất trên đầu diện tích không cao, đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn.

 

Xem tất cả
Hiệu quả từ một chủ trương (05/05/2021, 00:07)

Krông Bông là huyện có diện tích đất sản xuất nông nghiệp khá lớn, nhưng đất đai chủ yếu là nhóm đất phù sa và nhóm đất xám pha cát, phù hợp canh tác cây lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày. Hàng năm, lại thường phải chịu thiên tai hạn hán, lũ lụt làm năng suất, sản lượng trên nhiều diện tích cây trồng giảm sút, quá trình canh tác nhiều năm đất đai trở nên bạc màu, cùng với biến động của thị trường nên giá trị sản xuất trên đầu diện tích không cao, đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn