Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2025 CỦA HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK

Ngày 3/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về “Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025”.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn

ipv6 ready