Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022 của Bí thư Huyện uỷ Krông Bông

Ban Thường vụ Huyện uỷ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022 của Bí thư Huyện uỷ Krông Bông như sau:

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 03/2022 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 03/2022 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 của Bí thư Huyện ủy

Ban Thường vụ Huyện uỷ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 2/2022

Thông báo lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Krông Bông

Thông báo lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Krông Bông

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2022 của chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2022 của chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Thông báo đấu giá 16 quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Krông Kmar

Thông báo đấu giá 16 quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Krông Kmar

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

UBND huyện thông báo lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Krông Bông

UBND huyện ban hành Thông báo số 137/TB-UBND ngày 31/8/2021 về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Krông Bông.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (tính đến ngày 11/8/2021)

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (tính đến ngày 11/8/2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn