Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát,  thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an huyện Krông Bông

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng ngày 29/7/1964, Người khẳng định rằng: “Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và mỗi cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng và về tổ chức” .

Bồi dưỡng chuyên đề “ Đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên cơ sở

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện vừa phối hợp với Đảng ủy xã Hòa Phong và xã Hòa Lễ tổ chức khai mạc 02 Lớp bồi dưỡng chuyên đề “ Đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã.

Huyện ủy Krông Bông: Tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và phát động hưởng ứng cuộc vận động “hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2020, Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát động hưởng ứng Cuộc vận động “hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” . Đồng chí Đỗ Quốc Hương, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Sức lan tỏa sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-Ct/Tw ở huyện Krông Bông

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Krông Bông đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Huyện ủy Krông Bông:Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và  trao giải Cuộc thi ‘Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2019, Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Nam Cao, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Huyện ủy Krông Bông: Tổng kết trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người, ngày 20/02/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 128-KH/HU, về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Người Bí thư chi bộ tận tụy, gương mẫu

Kể từ khi Đảng ta phát động Cuộc vận động “Học học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên cả nước nói chung, huyện Krông Bông nói riêng, đã có hàng triệu, hàng trăm cá nhân, tập thể ở khắp mọi miền tổ quốc có những hành động, việc làm thiết thực có sức lan tỏa

Chữ "Cần" trong tác phẩm "Cần, Kiệm, Liêm, Chính" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao và thực hiện những đức tính cần - kiệm - liêm - chính. Tháng 6-1949, để tiếp tục răn dạy cán bộ về đạo đức, Bác viết tác phẩm: “Cần, kiệm, liêm, chính” gồm 4 bài báo với bút danh là Lê Quyết Thắng đăng trên Báo Cứu Quốc các số ra ngày 30-5, 31-5, 1-6 và 2-6 năm 1949 để giải thích rõ nội dung 4 đức tính này, trong đó đức tính "Cần" được người nói đến đầu tiên

Huyện Krông Bông: Triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 2019, là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của người, huyện Krông Bông đã phát động tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Huyện ủy Krông Bông ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn

ipv6 ready