Từ ngày 18/2, không cần mang giấy khai sinh, giấy kết hôn đi làm thủ tục hành chính

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/2/2022.

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1079/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND huyện công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2019

Ngày 14/4/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 1175/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2020.

Công An huyện Krông Bông tổ chức làm thủ tục cấp giấy Chứng minh nhân dân cho xã Hòa Phong

Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2019, nằm trong chương trình ngày thứ bảy và chủ nhật tình nguyện, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đoàn Thanh niên Công an huyện Krông Bông đã về xã Hòa Phong, tổ chức làm thủ tục cấp, đổi Chứng minh nhân dân cho nhân dân trên địa bàn.

UBND tỉnh thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ thuộc thẩm quyèn giải quyết của tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2264/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đắk Lắk.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn

ipv6 ready