6 kết quả được tìm thấy
 
V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Dân tộc

Ngày ban hành: 23/05/2022

Ngày hiệu lực: 05/06/2022

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 23/05/2022

Ngày hiệu lực: 05/06/2022

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ

Ngày ban hành: 12/04/2022

Ngày hiệu lực: 25/04/2022

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 12/04/2022

Ngày hiệu lực: 25/04/2022

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của UBND huyện

Ngày ban hành: 18/02/2019

Ngày hiệu lực: 25/02/2019

Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Bông (Khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021)

Ngày ban hành: 07/09/2016

Ngày hiệu lực:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn

ipv6 ready