114 kết quả được tìm thấy
 
V/v công nhận kết quả phỏng vấn điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 15/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 15/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v công nhận kết quả phỏng vấn của các thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 21/08/2020

Ngày hiệu lực:

V/v công nhận kết quả phỏng vấn của thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 22/07/2020

Ngày hiệu lực: 22/07/2020

V/v giới hạn nội dung, tài liệu ôn tập cho thí sinh yham dự kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 14/07/2020

Ngày hiệu lực: 14/07/2020

V/v nội dung và tiến độ thời gian tiển khai xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 10/07/2020

Ngày hiệu lực: 10/07/2020

V/v điều chỉnh nội dung tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự kỳ xét tuyển đạc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 10/07/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 09/07/2020

Ngày hiệu lực: 09/07/2020

V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 09/07/2020

Ngày hiệu lực: 09/07/2020

V/vLịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tài liêu ôn tập cho thí sinh dự tuyển vào làm giáo viên tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện trong kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v giới hạn nội dung, tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày hiệu lực: 12/06/2020

V/v về nội dung và tiến độ thời gian triển khai xét tuyển đặc cách giáo viên huyện krông bông năm 2020

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày hiệu lực: 12/06/2020

V/v tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 08/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn

Ngày ban hành: 08/06/2020

Ngày hiệu lực: 08/06/2020

V/v Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 04/06/2020

Ngày hiệu lực: 04/06/2020

V/v chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 02/2020; một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2020

Ngày ban hành: 10/03/2020

Ngày hiệu lực:

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, tổ dân phố 5 thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 03/03/2020

Ngày hiệu lực: 03/03/2020

V/v kết quả tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây nông thôn mới năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày ban hành: 02/03/2020

Ngày hiệu lực:

V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Krông Bông (nguồn thu tiền sử dụng đất)

Ngày ban hành: 26/02/2020

Ngày hiệu lực: 26/02/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn