Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện chỉ đạo tăng cường dạy học trực tiếp để đảm bảo chất lượng và hoàn thành kế hoạch năm học.

UBND huyện vừa có Công văn số 927/UBND-GDĐT ngày 04/4/2022 chỉ đạo tăng cường dạy học trực tiếp để đảm bảo chất lượng và hoàn thành kế hoạch năm học.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022 của Bí thư Huyện uỷ Krông Bông

Ban Thường vụ Huyện uỷ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022 của Bí thư Huyện uỷ Krông Bông như sau:

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan, nơi làm việc

Chủ tịch UBND huyện có Công văn số 594/UBND-VP ngày 04/3/2022 chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan, nơi làm việc.

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 03/2022 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 03/2022 của Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn huyện

Ngày 28/02/2022, UBND huyện có Công văn số 528/UBND-KTHT chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Krông Bông chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại rừng trên địa bàn huyện

Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông vừa ban hành Chỉ thị số 22 – CT/TW, ngày 28/02/2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại rừng trên địa bàn huyện.

UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch đảm bảo hoạt động của cơ quan nhà nước

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch đảm bảo hoạt động của cơ quan nhà nước, Chủ tịch UBND huyện Công văn số 498/UBND-VP ngày 25/02/2022 chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch đảm bảo hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện

Trước tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện có những chuyển biến phức tạp; ghi nhận một số vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản, Chủ tịch UBND huyện có Công văn số 489/UBND-VP ngày 24/02/2022 chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

UBND huyện ban hành kế hoạch quản lý và chăm sóc sức khoẻ người nhiễm Covid-19 tại nhà

Ngày 23/02/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc quản lý và chăm sóc sức khoẻ người nhiễm Covid-19 tại nhà.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn