ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2025 CỦA HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK

Chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã: Dang Kang, Cư Kty, Ea Trul

Ngày 12/02/2019, UBND huyện ban hành các Công văn: Công văn số 423/UBND-VP về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Dang Kang; Công văn số 424/UBND-VP về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Cư Kty; Công văn số 426/UBND-VP về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ea Trul.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Krông Bông

Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

UBND huyện đồng ý chủ trương lập Quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 tổ dân phố 5, thị trấn Krông Kmar

Ngày 03/12/2018, UBND huyện ban hành Công văn số 3530/UBND-VP về việc chủ trương lập Quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 tổ dân phố 5, thị trấn Krông Kmar.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn

ipv6 ready