Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022 của Bí thư Huyện uỷ Krông Bông

Ban Thường vụ Huyện uỷ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022 của Bí thư Huyện uỷ Krông Bông như sau:

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 của Bí thư Huyện ủy

Ban Thường vụ Huyện uỷ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 2/2022

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 của chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 của chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2022 của chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2022 của chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của chủ tịch UBND huyện Krông Bông

UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021 của Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021 của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

UBND huyện ban hành Thông báo số 81/TB-UBND ngày 30/6/2021 về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 06 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy

Ban Thường vụ Huyện uỷ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 của Bí thư Huyện uỷ Krông Bông như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn