Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022 của Bí thư Huyện uỷ

Ban Thường vụ Huyện uỷ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 của Bí thư Huyện uỷ Krông Bông

Kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 08/2022

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022 của Bí thư Huyện uỷ Krông Bông

Ban Thường vụ Huyện uỷ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022 của Bí thư Huyện uỷ Krông Bông như sau:

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 của Bí thư Huyện ủy

Ban Thường vụ Huyện uỷ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 2/2022

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 của chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 của chủ tịch UBND huyện Krông Bông

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn

ipv6 ready