Thực hiện nhiệm vụ chi NSNN 9 tháng đầu năm 2019 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ NSNN 3 tháng cuối năm 2019 và dự toán thu-chi ngân sách năm 2020

Ngày 30/8/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 505/BC-UBND ngày 30/8/2019 về thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019, giải pháp thực hiện nhiệm vụ NSNN 3 tháng cuối năm 2019 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Krông Bông

Ngày 13/8/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3338/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Krông Bông.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn

ipv6 ready