UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình Cầu Cư Păm (Km21+050), Tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông 22/03/2019, 16:31

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình: Đầu tư xây dựng Cầu Cư Păm (Km21+050), Tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông. 

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình nêu trên với các nội dung sau: 

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Cầu Cư Păm (Km21+050), Tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông. 

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình GT và NNPTNT tỉnh. 

3. Mục tiêu xây dựng: Đáp ứng nhu cầu giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng khu vực huyện Krông Bông và từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông đường tỉnh. 

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Nội dung dung đầu tư: Xây dựng cầu bê tông cốt thép và đường hai đầu cầu, tổng chiều dai khoảng 850m, 

- Quy mô đầu tư xây dựng: Dự án nhóm C, công trình giao thông đường bộ cấp 3.

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty CP tư vấn xây dựng Đắk Lắk. 

6. Tổng mức đầu tư: 80 tỷ đồng. 

7. Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2018 đến năm 2021. 

Xem chi tiết tại đây

VP

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn