UBND huyện phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Lắp đặt hrệ thống camẻa an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Krông Bông giai đoạn II 17/01/2020, 16:32

Ngày 16/01/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Lắp đặt hệ thống camera an ninh, trật tự trên dịa bàn huyện Krông Bông giai đoạn 2.

Theo đó, UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Lắp đặt hệ thống camera an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Krông Bông giai đoạn với tổng dự toán mua sắm là 954.440.000 đồng do Công an huyện làm đơn vị mua sắm, mời thầu. 

UBND huyện giao Công an huyện chịu trách nhiệm thực hiện dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn