UBND huyện chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn huyện 01/03/2022, 15:55

Ngày 28/02/2022, UBND huyện có Công văn số 528/UBND-KTHT chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất trên địa bàn huyện. 

Theo đó, UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết và hưởng ứng, tham gia tích cực Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022; trong đó tắt các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra Sự kiện từ 20h 30 đến 21h 30 ngày 26/3/2022 (thứ 7).

Giờ Trái đất là sự kiện toàn cầu do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức, đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu. 

VP.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn