UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch đảm bảo hoạt động của cơ quan nhà nước 28/02/2022, 15:50

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch đảm bảo hoạt động của cơ quan nhà nước, Chủ tịch UBND huyện Công văn số 498/UBND-VP ngày 25/02/2022 chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch đảm bảo hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương; áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tăng cường hình thức họp trực tuyến, họp online; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, chỉ đạo, điều hành và hoạt động tại cơ quan, đơn vị, nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nêu cao cảnh giác, tự giác trong phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn đối với cơ quan, gia đình và bản thân; gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc và tiếp xúc với người khác, không tụ tập, đến nơi đông người khi không cần thiết; không vì đã tiêm vắc-xin mà chủ quan trong phòng, chống dịch; đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè tăng cường ý thức tự giác, trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị, địa phương vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác theo kế hoạch; không để chậm trễ, đình trệ công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương.

VP.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn