Tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 174-QĐ/HU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc “ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Krông Bông” đối với Đảng uỷ xã Khuê Ngọc Điền 14/05/2024, 06:20

 

Ngày 13/05/2024, Tổ kiểm tra của Ban Dân vận Huyện uỷ do đồng chí Đỗ Văn Phùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ tiến hành kiểm tra tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 174-QĐ/HU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc “Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Krông Bông” đối với Đảng uỷ xã Khuê Ngọc Điền.

Qua kiểm tra cho thấy, việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hoá chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở, Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/07/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Quy chế số 08-QC/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk” và Quyết định số 174-QĐ/HU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Krông Bông về việc “ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Krông Bông” đã được Cấp uỷ, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của xã Khuê Ngọc Điền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Kết quả thực hiện công tác dân vận của cấp uỷ Đảng, của chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, công tác dân vận của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; công tác dân vận vùng tôn giáo; kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị về công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi kiểm tra các thành viên tổ kiểm tra cũng đã chỉ ra những hạn chế, thảo luận, góp ý để việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị về công tác Dân vận của các cơ quan Nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Khuê Ngọc Điền được hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Phùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, ghi nhận những kết quả đạt được của xã trong thời gian qua và yêu cầu Đảng ủy xã kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và những khó khăn vướng mắc trong thời gian qua, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Quyết định số 174-QĐ/HU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc “ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Krông Bông” trong thời gian tới. 

Thuật Lê

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn

ipv6 ready