Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Chủ tịch UBND huyện 31/05/2022, 15:30
Xem chi tiết Thông báo tại đây./.
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn