Thông báo lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Krông Bông 15/11/2021, 16:19

1. Xem chi tiết Thông báo lấy ý kiến tại đây.

2. Xem chi tiết Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại đây.

3. Xem chi tiết Phụ biểu kèm theo Kế hoạch tại đây.

4. Xem chi tiết Bản đồ kế hoạch sử dụng đất tại đây.

5. Góp ý đối với kế hoạch sử dụng đất huyện Krông Bông tại đây.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn