Liên đoàn Lao động huyện Krông Bông tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát công đoàn cơ sở trong việc chấp hành Điểu lệ Công đoàn Việt Nam 04/05/2024, 12:12

 

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức công đoàn năm 2024. Trong tháng 4/2024 Liên đoàn Lao động huyện Krông Bông đã thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra, giám sát 07 công đoàn cơ sở trên toàn huyện.

04 Công đoàn cơ sở là CĐCS  trường Mẫu giáo Măng Non, Tiểu học Hòa Thành, Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, TH-THCS Hòa Tân và giám sát  03 Công đoàn cơ sở trường Mẫu giáo Cư Pui, trường Mẫu giáo Hòa Phong và trường Tiểu học Cư Pui II. Đoàn kiểm tra, giám sát đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chức, hoạt động tại đơn vị như: phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp với chuyên môn, công tác tuyên truyền, công tác chăm lo cho người lao động, công tác nữ công, công tác kiểm tra và kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn…

Kết quả kiểm tra và giám sát cho thấy các CĐCS đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ như: CĐCS đã vận động CNVC LĐ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của công đoàn cấp trên được triển khai đến đoàn viên; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức phát động thi đua trong đoàn viên và người lao động. Sau Đại hội, BCH đã xây dựng quy chế hoạt động của BCH, thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định; phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, xây dựng giữ gìn đoàn kết nội bộ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; thực hiện công tác tài chính, tài sản công đoàn; xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa công đoàn với chính quyền, chuyên môn; công tác hoạt động nữ công; công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng,….

Các phong trào thi đua trong CNVC LĐ do Công đoàn và các ngành phát động được đoàn viên tham gia hưởng ứng tích cực như phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVC LĐ…. CĐCS phối hợp với chuyên môn cùng cấp thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định của Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát cũng đã phân tích và chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế của CĐCS để hoạt động công đoàn được tốt hơn trong thời gian tới như: công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; sửa đổi, bổ sung Quy chế đã ban hành; việc chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đạt hiệu quả; thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo, mong muốn các CĐCS cần phát huy tốt những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tổ chức tốt hơn nữa phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong thời gian sắp đến góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Xuân Phong

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn

ipv6 ready