Huyện Krông Bông tiếp tục có cá nhân đạt giải trong Tuần thi thứ ba Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk” 05/04/2024, 13:30

Ngày 05/4/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 919 – CV/HU về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tham gia Cuộc thi tìm hiểu 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 – 22/11/2024) tuần 4.

Theo đó, trên cơ sở Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk” (22/11/1904 - 22/11/2024) thông báo kết quả Tuần thi thứ ba diễn ra từ ngày 27/3 – 2/4/2024 (Vòng thi trắc nghiệm), huyện Krông Bông có đồng chí Trần Văn Phú  - Nhân viên tài chính Ban Chỉ huy Quân sự huyện đạt giải Khuyến khích của tuần thi này.

Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Krông Bông nghiên cứu tư liệu chuẩn bị tham gia Cuộc thi tuần 4

Trước đó, trong tuần thi thứ hai, huyện Krông Bông có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoài – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đạt giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Cuộc thi, qua 3 tuần thi, tổng số lượt người của huyện Krông Bông dự thi không ngừng tăng, từ 4.530 người tham gia cuộc thi tại tuần thứ nhất đã tăng lên đạt 5.334 người tham gia ở tuần thi thứ 2 và 7.170 người tham gia ở tuần thi thứ 3.

Vòng thi trắc nghiệm của Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk” (22/11/1904 - 22/11/2024) còn diễn ra trong 3 tuần thi nữa, do vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền triển khai thực hiện Cuộc thi nhằm đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, tạo không khí thi đua sôi nổi trong hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành và tương đương, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện, Cổng thông tin điện tử huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi; tổ chức phát động thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc tham gia tích cực Cuộc thi, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, người lao động, hội đoàn viên cơ sở tham gia dự thi.

Ngành giáo dục huyện tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo hướng dẫn đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh trong ngành giáo dục, nhất là khối THPT nắm rõ Thể lệ và tham gia tích cực Cuộc thi. 

Các thông tin tư liệu tham khảo hằng tuần tiếp tục được đăng tải, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các đơn vị, địa phương hướng dẫn để cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân khai thác, nắm bắt đầy đủ thông tin tư liệu, tham gia Cuộc thi đạt kết quả cao.

Thời gian bắt đầu tuần thi thứ 4 từ ngày 06/4/2024 đến hết ngày 12/4/2024.

Thời gian bắt đầu tuần thi thứ 5 từ ngày 16/4/2024 đến hết ngày 22/4/2024.

Thời gian bắt đầu tuần thi thứ 6 từ ngày 26/4/2024 đến hết ngày 02/5/2024.

Các cá nhân đạt giải trong các cuộc thi tuần sẽ tiếp tục được tham gia vòng thi chung kết theo hình thức tự luận./.

Lâm Viên

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn

ipv6 ready