Chủ trương thực hiện các gói thầu đấu thầu qua mạng thuộc danh mục công trình khởi công mới năm 2020 do BQL DAĐTXD huyện làm chủ đầu tư 11/01/2020, 16:29

Ngày 08/01/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 131/UBND-TCKH về chủ trương thực hiện các gói thầu đấu thầu qua mạng thuộc danh mục công trình khởi công mới năm 2020 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. 

Theo đó, xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 01/TTr-TCKH ngày 06/01/2020; UBND huyện đồng ý chủ trương thực hiện các gói thầu đấu thầu qua mạng thuộc danh mục công trình khởi công mới năm 2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư đối với 06/10 gói thầu thực hiện trong năm 2020 lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Tỷ lệ về tổng giá trị gói thầu đấu thầu qua mạng là 17.320 triệu đồng.

Xem chi tiết tại đây./.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn