Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện 24/02/2022, 16:16

Trước tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện có những chuyển biến phức tạp; ghi nhận một số vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản, Chủ tịch UBND huyện có Công văn số 489/UBND-VP ngày 24/02/2022 chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện giao Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông, nhất là các hành vi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn giao thông như: Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định; chuyển hướng, vượt xe không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định… tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp; các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục những yếu tố gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ; báo cáo UBND huyện đối với những trường hợp vượt thẩm quyền. 

Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã thị trấn, các đơn vị trường học tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, học sinh để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia giao thông an toàn. 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn