Ban Phát triển xã Yang Mao xác định danh sách các nhà thầu được chọn mời chào giá Gói thầu Xây lắp: Hệ thống Kênh mương thủy lợi Ea Mhắt đến cánh đồng Ea Chay, Hạng mục: Kênh và công trình kênh 15/07/2019, 15:35

Ban phát triển xã Yang Mao vừa có Biên bản số 02/BB-BPTX ngày 15/7/2019 về việc xác định danh sách các nhà thầu được mời chào giá Gói thầu Xây lắp: Hệ thống Kênh mương thủy lợi Ea Mhắt đến cánh đồng Ea Chay, Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh.

Theo đó vào ngày 15/7/2019, tại Văn phòng Ban phát triển xã Yang Mao; Ban phát triển xã Yang Mao đã tiến hành họp xác định danh sách nhà thầu để mời chào giá gói thầu xây lắp công trình: Hệ thống kênh mương thủy lợi Ea Mhắt đến cánh đồng Ea Chay.

Sau khi thảo luận và bàn bạc, cuộc họp đã thống nhất xác định 04 nhà thầu phù hợp với các tiêu chí đã đề ra để mời chào giá gói thầu xây lắp công trình trên. 

Xem chi tiết tại đây.

Ban PT xã Yang Mao.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn