Ban Phát triển xã Ea Trul thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Công trình: Đường GTNV Buôn Ktluốt xã Ea Trul 16/07/2019, 16:00

Ban phát triển xã Ea Trul vừa có Thông báo số 08/TB-BPTX ngày 16/7/2019, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Công trình: Đường GTNV Buôn Ktluốt, xã Ea Trul.

Theo đó, Công ty TNHH Phát triển Vu Gia, địa chỉ: Thôn 1, xã Ea Trul, huyện Krông Bông là đơn vị trúng thầu gói thầu nêu trên. 

Ban phát triển xã Ea Trul mời nhà thầu trúng thầu đến tại Văn phòng Ban phát triển xã để thương thảo, đàm phát ký kết hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông báo, các nhà thầu tham dự chào thầu nếu có khiếu nại về kết quả trong vòng 05 ngày. 

Xem chi tiết tại đây

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn