Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV năm 2024 24/05/2024, 06:11

 

Ngày 22/5, UBND huyện long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024. Tham dự đại hội có đ/c Nguyễn Kính, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành ở tỉnh. Ở huyện có đ/c Đỗ Quốc Hương, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo một số cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện và 142/150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 46 nghìn người DTTS sinh sống trên địa bàn huyện.

Huyện Krông Bông là vùng căn cứ địa cách mạng của tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ kháng chiến với mật danh H9. Đây cũng là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk. Toàn huyện có 13 xã, 1 thị trấn với 133 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có 7 xã thuộc khu vực III, 1 buôn đặc biệt khó khăn. Huyện hiện có 25 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 42,43% dân số toàn huyện. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền huyện triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách, kịp thời giải quyết những khó khăn trong vùng đồng bào DTTS, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vùng đồng bào DTTS được nâng cao, bản sắc dân tộc được giữ gìn và phát huy.Theo báo cáo chính trị đại hội, qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, kinh tế tăng trưởng, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cao. Đến nay, tất cả các thôn, buôn, tổ dân phố đều có điện để sử dụng; 85,7% thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 93,2% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; gần 77% đường xã, 83,2% đường thôn xóm được nhựa hóa; 97% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% buôn đồng bào DTTS có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng; các trạm y tế có bác sĩ phục vụ khám chữa bệnh; 100% thôn, buôn có cộng tác viên y tế - dân số…Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) đã và đang được huyện triển khai hiệu quả. Từ nguồn vốn của Chương trình đã đầu tư xây dựng 22 công trình giao thông, giáo dục, thủy lợi, trong đó đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 12 công trình; hỗ trợ nhà ở cho 31 hộ, bồn nước cho 740 hộ; Dự án ổn định, sắp xếp dân cư tại chỗ cho đồng bào DTTS buôn Tliêr, xã Hòa Phong đạt 40% kế hoạch; Dự án ổn định, sắp xếp dân cư tại chỗ cho đồng bào DTTS buôn Mghí, xã Yang Mao đạt 5% kế hoạch… Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất góp phần nâng cao đời sống, thu nhập, giảm tỉ lệ hộ nghèo trong vùng thụ hưởng chương trình. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm 5,06% so với năm 2022.

Mục tiêu đến năm 2029, huyện tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông, điện, giáo dục, thủy lợi. Đến cuối năm 2025, thị trấn Krông Kmar hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V, 100% hộ dân được sử dụng điện; 80% đường xã nhựa hóa, bê tông hóa; 90% phòng học kiên cố; 72,6% hệ thống kênh mương kiên cố hóa; 30 hợp tác xã; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm bình quân 5-6%/năm…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Kính Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk và đồng chí Đỗ Quốc Hương, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị huyện. Đồng thời, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của Nhân dân các dân tộc trong công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời cũng đề nghị, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tập trung thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đại hội hiệp thương chọn cử 12 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV năm 2024.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện Krông Bông tặng giấy khen cho 10 tập thể 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Krông Bông lần thứ III. 

Ái Phương

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn

ipv6 ready