Xã Hòa lễ khơi dậy sức mạnh cộng đồng  xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức mạnh của cộng đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, là một trong những giải pháp hữu hiệu đang được nhiều địa phương trong huyện Krông Bông triển khai thực hiện có hiệu quả. Với sự đồng thuận cao của mọi tầng lớp nhân dân, trong 3 năm qua từ nguồn kinh phí huy động được, xã Hòa Lễ đã xây dựng nhiều công trình giao thông và thiết chế văn hóa, góp phần vào việc thay đổi diện mạo một vùng quê.

Lễ phát động khởi công xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2019

Sáng ngày 8/3, tại Thôn 8, xã Hòa Sơn, UBND huyện đã tổ chức lễ phát động khởi công xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2019.

Chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã: Dang Kang, Cư Kty, Ea Trul

Ngày 12/02/2019, UBND huyện ban hành các Công văn: Công văn số 423/UBND-VP về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Dang Kang; Công văn số 424/UBND-VP về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Cư Kty; Công văn số 426/UBND-VP về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ea Trul.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn