UBND huyện thông báo xét tuyển đặc cách giáo viên và tuyển dụng viên chức huyện Krông Bông năm 2020

Ngày 26/5/2020, UBND huyện ban hành các Thông báo: Thông báo số 78/TB-UBND về việc xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020; Thông báo số 79/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức huyện Krông Bông năm 2020.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 04 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy

Ngày 21/4/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo số 1304-TB/HU, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 04 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy Krông Bông.

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

UBND tỉnh xét tuyển công chức đối với người cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp năm 2019

Ngày 13/01/2019, Phòng Nội vụ có Thông báo số 01/TB-NV về việc UBND tỉnh xét tuyển công chức đối với người cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp năm 2019.

Công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp tại UBND huyện Krông Bông

Ngày 20/12/2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 158/TB-UBND, thông báo công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp tại UBND huyện Krông Bông.

Thư mời bày tỏ quan tâm Dự án giảm nghèo Tây Nguyên xã Yang Reh, huyện Krông Bông, Khoản tín dụng số 5330-VN

Ngày 10/6/2019, Ban Phát triển xã Yang Reh có Thư mời số 01/TB-BPT mời bày tỏ quan tâm Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên xã Yang Reh, huyện Krông Bông, khoản tín dụng số 5330-VN.

Ngày 21/02/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh ban hành Thông báo số 45/TB-TTĐG thông báo viếc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 thửa đất tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn