Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2020 của Bí thư Huyện uỷ Krông Bông

Ban Thường vụ Huyện uỷ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2020 của đồng chí Bí thư Huyện uỷ (tại Thông báo số 59-TB/HU ngày 23/11/2020)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện thông báo về việc nhận Quyết định tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Krông Bông năm 2020

UBND huyện ban hành Thông báo số 153/TB-UBND ngày 30/10/2020 về việc nhận Quyết định tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

Ngày 06/10/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 143/TB-UBND, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy

Ngày 18/9/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo số 23-TB/HU, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy Krông Bông.

UBND huyện thông báo danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

UBND huyện ban hành Thông báo số 133/TB-UBND ngày 15/9/2020, thông báo danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020.

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH trước ngày 31/12/2015 trên địa bàn huyện Krông Bông

Ngày 31/8/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 121/TB-UBND, thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH trước ngày 31/12/2015 trên địa bàn huyện Krông Bông.

Thông báo đấu giá tài sản

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh có Thông báo số 189/TB-TTĐG ngày 18/8/2020; Thông báo số 199/TB-TTĐG ngày 18/8/2020 về đấu giá tài sản một số thửa đất trên địa bàn huyện.

UBND huyện quyết định công nhận kết quả phỏng vấn của các thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

UBND huyện vừa ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 về việc công nhận kết quả phỏng vấn của các thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020.

Đăng ký danh mục công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Krông Bông

Ngày 07/8/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 3347/UBND-TNMT về việc đăng ký danh mục công trình dự án có nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Krông Bông.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn