UBND tỉnh thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ thuộc thẩm quyèn giải quyết của tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2264/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đắk Lắk.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn