Sơ kết thực hiện phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 13/12/2018, 07:43

Chiều ngày 11/12/2018, UBND huyện Krông Bông đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

Qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM) giai đoạn 2016-2018, phong trào xây dựng NTM tiếp tục huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, sáng - xanh- sạch- đẹp hơn; đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được nâng cao; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo.

Đ/c Lê Văn Long - Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Ngoài việc phát động các phong trào thi đua trong phụ nữ, đoàn thanh niên, nông dân…, trong quá trình tổ chức thực hiện, Cấp ủy, các tổ chức, đoàn thể huyện đều có những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo như việc thực hiện Đề án đưa cán bộ chủ chốt về cơ sở nhằm nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành ở địa phương; ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp triển khai các mô hình sản xuất, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về cây, con, chuyển giao khoa học công nghệ mới vào sản xuất….

Phong trào hiến đất, góp công để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và bê tông hóa đường giao thông nông thôn được người dân hưởng ứng tích cực; trong 3 năm qua người dân đã đóng góp gần 9 tỷ đồng tiền mặt, 10.508 ngày công lao động, hiến 25.707 m2  đất. Đến nay, từ huy động đóng góp của người dân cùng với nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, toàn huyện đã nâng cấp và bê tông hóa 44,75 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 2.500m kênh mương.

Hưởng ứng chương trình “hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh” do Ban thường vụ Hội LH phụ nữ tỉnh phát động, Ban Thường vụ Hội LH phụ nữ huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tổ chức hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện. Trong 03 năm, Hội đã bảo lãnh và giới thiệu đến Hội LH phụ nữ tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho 50 hội viên vay với tổng số tiền 450,21 triệu đồng để khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh, nhờ nguồn vốn này các chị đã khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh thành công, góp phần nâng cao đời sống gia đình

Trên cơ sở Nghị quyết 04-NQ/HU của ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện; các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các xã hướng dẫn, triển khai và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất; triển khai các mô hình trình diễn, hội thảo đầu bờ để nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Trong các mô hình đã triển khai, mô hình nuôi bò nhốt thâm canh, chăn nuôi bò sinh sản được người dân đồng tình thực hiện và mang lại hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Nhờ thực hiện khá hiệu quả Phong trào nên tiêu chí NTM của các xã trên địa bàn huyện có sự chuyển biến đáng kể, đến nay toàn huyện đạt 113/247 tiêu chí, bình quân 8,96 tiêu chí/xã, tăng 06 tiêu chí so với năm 2017; trong đó 01 xã đạt 11/19 tiêu chí, tỷ lệ 7,69%; 01 xã đạt 10/19 tiêu chí, tỷ lệ 7,69%; 06 xã đạt 09/19 tiêu chí, tỷ lệ 46,15%; 03 xã đạt 08/19 tiêu chí, tỷ lệ 23,07%; 02 xã đạt 07/19 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 15,18%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện còn những tồn tại, hạn chế như: Phát động và thực hiện phong trào thi đua chưa rộng khắp; nhận thức về vai trò, ý nghĩa, nội dung  của chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa sâu và đầy đủ; thiếu chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện; một bộ phận nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên; sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp, thiếu bền vững. Đời sống của người dân tuy cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí H’ Kim Rơ Chăm, Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, thời gian tới các địa phương, các ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiểu được vai trò, ý nghĩa trong phong trào xây dựng NTM. Huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng NTM. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ tỉnh,trung ương, huy động tối đa nguồn lực của địa phương; phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng nhằm huy động có hiệu quả nguồn lực từ nhân dân. Tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ trong từng hộ gia đình, từng thôn, buôn, từng xã trong phong trào chung sức xây dựng NTM. Chỉ đạo việc xây dựng NTM phải thực chất, không chạy theo phong trào, thành tích. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng NTM...

Dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho 07 tập thể, 04 hộ gia đình, 04 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2018.

                                                                                                 TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn