Hội thi “Cán bộ công tác Mặt trận giỏi” huyện Krông Bông năm 2018 03/01/2019, 07:40

Ngày 28/12/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Bông tổ chức Hội thi “Cán bộ công tác Mặt trận giỏi” lần thứ II, năm 2018.

Tham gia hội thi có 13 đội, với 68 thành viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực UBMTTQ Việt Nam xã, thị trấn; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, buôn, TDP trong toàn huyện.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội dự thi

Các đội tham gia dự thi phải trải qua 3 phần thi: Trắc nghiệm, kiến thức và tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung các phần thi tập trung chủ yếu: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết dân tộc; Biển đảo Việt Nam; Luật Mặt trận TQ Việt Nam; Điều lệ MTTQVN; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy MTTQ các cấp; Các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, địa phương phát động...

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội xã Cư Kty; giải Nhì cho đội xã Khuê Ngọc Điền; giải Ba thuộc về 02 đội xã Hòa Phong và xã Cư Pui; 09 đội thi còn lại được Ban tổ chức trao giải khuyến khích.

                                                          TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn