Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra Dân số, nhà ở năm 2019 20/11/2018, 16:41

Sáng ngày 20/11/2018, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số nhà ở  huyện Krông Bông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê phục vụ cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Cuộc tổng điều tra Dân số nhà ở năm 2019 với mục đích tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020;  xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp Quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe triển khai những nội dung cơ bản trong công tác quản lý và lập bảng kê hộ như:  Tuyển chọn người lập bảng kê là những người am hiểu về địa bàn điều tra, biết thông tin các hộ sinh sống trên địa bàn điều tra, ưu tiên những người sinh sống trên địa bàn điều tra tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, buôn; hướng dẫn chi tiết các nội dung cần thu thập trong bảng kê hộ, thời gian thực hiện quy trình kiểm tra, nghiệm thu bảng kê tại cấp huyện, cấp tỉnh và trung ương;  

Ngoài ra các đại biểu còn được triển khai một số nội dung cơ bản như giới thiệu về trang thông tin điện tử của tổng điều tra năm 2019; giới thiệu về nội dung của 2 loại phiếu tổng điều tra; giới thiệu về phiếu điều tra trực tuyến do hộ dân tự cung cấp thông tin; giới thiệu phiếu điện tử được cài đặt trên thiết bị di động của điều tra viên (hay còn gọi là phiếu CAPI); giới thiệu về trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp của tổng điều tra năm 2019 cho ban chỉ đạo cấp huyện; công tác báo cáo tiến độ thực hiện phiếu giấy cho ban chỉ đạo cấp xã; công tác tác kiểm tra số liệu cho ban chỉ đạo cấp huyện và xã.

Theo báo cáo của thường trực ban chỉ đạo tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019 toàn huyện Krông Bông có 210 địa bàn điều tra và dự kiến tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 20/11/2018 đến hết 27/11/2018 với 5 lớp tập huấn và 281 lượt đại biểu tham dự.

          Nguyễn Vân

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn