131 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chứng thực văn bản phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản Phòng tư pháp Lĩnh vực tư pháp
2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng Phòng tư pháp Lĩnh vực tư pháp
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài, chứng thực chữ ký của người dịch, văn bản từ tiếng nước ngoài sáng tiếng Việt hoặc từ tiếng việt sáng tiếng nước ngoài Phòng tư pháp Lĩnh vực tư pháp
4 Chứng thực chữ ký người dịch Phòng tư pháp Lĩnh vực tư pháp
5 Đình chỉ thi hành án; Tạm đình chỉ thi hành án;Trả đơn yêu cầu thi hành án; Hoãn thi hành án;trả lại đơn yêu cầu thi hành án Công an huyện Lĩnh vực thi hành án
6 Tiêu hủy tang vật; thu hồi quyết định thi hành án; Ủy thác thi hành án Công an huyện Lĩnh vực thi hành án
7 Nhận bản án; quyết định của toàn án, nhận đơn yêu cầu thi hành án dân sự,thi hành án chủ động,thi hành án theo yêu cầu, thanh toán tiền thi hành án dân sự;thu phí thi hành án dân sự;kết thúc thi hành án dân dự. Công an huyện Lĩnh vực thi hành án
8 Cưỡng chế giao nhà, cưỡng chế giao quyền sử dụng đất,cưỡng chế giao vật, tài sản, cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự Công an huyện Lĩnh vực thi hành án
9 Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án dân sự Công an huyện Lĩnh vực thi hành án
10 Thủ tục xử lý đơn thư Công an huyện Lĩnh vực thi hành án
11 Miễn giảm các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án;miễn giảm phí thi hành án;miễn giảm thi hành án đối với khoản án phí;tiền phạt Công an huyện Lĩnh vực thi hành án
12 Giấy chứng nhận nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường và quý hiếm Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
13 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
14 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
15 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
16 Đưa đối tượng nghiện ma tuý, gái mại dâm vào trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đắk Lắk Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
17 Xét cấp lại sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh sinh viên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
18 Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất lần đầu Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
19 Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
20 Tặng, cho quyền sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
21 Tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
22 Tiếp nhận hồ sơ người có công chuyển đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
23 Thủ tục xác nhận chế độ người tham gia kháng chiến tại chiến trường B, C, K theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
24 Thủ tục lập danh sách được hưởng chế độ cho người hoạt động trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ và con đẻ của họ bị nhiểm hậu quả chất độc hoá học Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
25 Thủ tục lập danh sách đối tượng được hưởng chế độ hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
26 Thủ tục lập danh sách đối tượng thương, bệnh binh được cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
27 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
28 Thủ tục lập danh sách đối tượng người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
29 Thủ tục lập danh sách đối tượng người có công với cách mạng từ trần (mai táng phí) Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
30 Thủ tục lập danh sách đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
31 Thủ tục lập danh sách trợ cấp đối tượng trẻ em lang thang kiếm sống Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
32 Thủ tục lập danh sách trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
33 Miễn giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách theo quyết định 117, 118, 1150 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
34 Hồ sơ chế độ trợ cấp tuất hàng tháng cho vợ (chồng) liệt sỹ lấy chồng (vợ) khác Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
35 Hồ sơ cấp sổ ưu đãi Giáo dục - Đào tạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
36 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
37 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
38 Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
39 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người giúp đỡ cách mạng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
40 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Anh hùng lục lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
41 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
42 Giải quyết chế độ trợ cấp với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
43 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
44 Giải quyết chế độ Thương binh Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
45 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công từ trần Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
46 Giải quyết cấp sổ hộ nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số, nhân dân sống tại các xã thuộc chương trình 135 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
47 Di chuyển hồ sơ người có công Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
48 Bước 1: Cá nhân công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật. Bước 2: Cán bộ công chức của phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ theo trình tự quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì nhận. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại kịp thời. Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Lao động - Thương binh & Xã huyện, thị xã, thành phố. Do Sở Lao động - Thương binh & Xã tỉnh xem xét cấp lại thẻ. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
49 Công nhận Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
50 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh xăng dầu Phòng Tài chính kế hoạch Lĩnh vực thương mại

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn