131 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
41 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
42 Giải quyết chế độ trợ cấp với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
43 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
44 Giải quyết chế độ Thương binh Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
45 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công từ trần Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
46 Giải quyết cấp sổ hộ nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số, nhân dân sống tại các xã thuộc chương trình 135 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
47 Di chuyển hồ sơ người có công Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
48 Bước 1: Cá nhân công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật. Bước 2: Cán bộ công chức của phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ theo trình tự quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì nhận. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại kịp thời. Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Lao động - Thương binh & Xã huyện, thị xã, thành phố. Do Sở Lao động - Thương binh & Xã tỉnh xem xét cấp lại thẻ. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
49 Công nhận Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
50 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh xăng dầu Phòng Tài chính kế hoạch Lĩnh vực thương mại

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn