131 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
111 Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
112 Đình chỉ hoạt động trường Mầm non Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
113 Thủ tục tiếp nhận học sinh việt nam về nước cấp trung học cơ sở (THCS) Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
114 Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở (THCS) Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
115 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở và tiểu học Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
116 Thẩm định đề án thành lập trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
117 Thẩm định đề án thành lập trường tiểu học Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
118 Thẩm định đề án thành lập trường Mầm non Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
119 Thành lập trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
120 Thành lập trường tiểu học Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn