131 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
91 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
92 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
93 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp (nhận chuyển nhượng) Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
94 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với trường hợp do nhận tặng cho quyền sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
95 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp đất ở sau 15/10/1993 (đối với đất tặng, cho QSDĐ) Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
96 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp phải cấp cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở trước 15/10/1993 (khai hoang) Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
97 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
98 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất nông nghiệp (đất khai hoang) Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
99 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
100 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình,cá nhân đối với đất ở sau 15/10/1993 (khai hoang) Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn