Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án dân sự
Cơ quan thực hiện Công an huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực thi hành án
Trình tự thực hiện Khi chấp hành viên xác định được người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan là cá nhân chết hoặc pháp nhân hợp nhất, sát nhập, giải thể, chia, tách mà chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án cho cá nhân hoặc pháp nhân khác thì Chấp hành viên tiến hành lập biên bản và thu thập các tài liệu có liên quan đến việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án đó, đồng thời tổ chức thi hành đối với cá nhân, pháp nhân được chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại nơi có tài sản của đương sự.
Thành phần hồ sơ Bản án, quyết định của toà án; Quyết định thi hành án; Biên bản giải quyết việc thi hành án; Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc giải quyết thi hành án
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân.
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý

- Pháp Lệnh  Thi hành án dân sự ngày 14/01/2004 (căn cứ vào điều 31).

- Nghi định 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 quy định về thủ tục cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính thi hành án dân sự.

- Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án.

File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn