Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cưỡng chế giao nhà, cưỡng chế giao quyền sử dụng đất,cưỡng chế giao vật, tài sản, cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự
Cơ quan thực hiện Công an huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực thi hành án
Trình tự thực hiện

Bước 1: Kế hoạch cưỡng chế, kê biên tài sản. Trước khi ra quyết định cưỡng chế, kê biên tài sản Chấp hành viên phải xác minh xem loại tài sản đó thuộc loại tài sản gì, có phải thuộc quyền sở hữu, sử dụng của đương sự hay không rồi mới ra quyết định cưỡng chế, kê biên tài sản. Chấp hành viên dự trù kinh phí, thành phần hội đồng tham gia, phương tiện đi lại phục vụ cho việc cưỡng chế. Ra quyết định cưỡng chế, kê biên tài sản. Ra quyết định thành lập hội đồng kê biên. Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cưỡng chế cho đương sự và hội đồng cưỡng chế biết.

Bước 2: Sau khi ra quyết định cưỡng chế, kê biên tài sản Chấp hành viên phải tống đạt quyết định cưỡng chế, kê biên tài sản cho đương sự và đồng thời thông báo việc cưỡng chế, kê biên tài sản rộng rãi trên báo,đài.

Bước 3: Cưỡng chế, kê biên tài sản: Khi cưỡng chế, kê biên tài sản Chấp hành viên tạm tính trị giá tài sản xem có tương ứng với nghĩa vụ thi hành án và chi phí thi hành án không. lập danh sách thành phần hội đồng tham gia. Lập biên bản kê biên tài sản. Chấp hành viên lập biên bản giao người bảo quản tài sản kê biên.

Bước 4: Trả lại tài sản cho người phải thi hành án; giải toả việc phong toả tài khoản, kê biên tài sản. Sau khi cưỡng chế, kê biên xong người phải thi hành án nộp đủ các khoản bồi thường, án phí, lệ phí thì cơ quan thi hành án lập biên bản trả lại tài sản cho người phải thi hành án và đồng thời ra quyết định giải toả việc phong toả tài khoản, kê biên tài sản cho người phải thi hành án.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại nơi có tài sản của đương sự.
Thành phần hồ sơ Quyết định cưỡng chế. Thông báo cưỡng chế; Bảng dự trù kinh phí, thành phần hội đồng tham gia, phương tiện đi lại phục vụ cho việc cưỡng chế. Biên bản tống đạt. Danh sách thành phần hội đồng tham gia. Biên bản kê khai tài sản. Biên bản giao cho người bảo quản tài sản kê biên. Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc giải quyết thi hành án
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân
Lệ phí 50.000đ cho chủ tịch Hội đồng và 40.000đ cho mỗi Uỷ viên của Hội đồng
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Quyết định kết thúc việc thi hành án
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14/01/2004 (căn cứ vào điều 31).

- Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 quy định về thủ tục cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.

- Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ qui định về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án.

- Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP ngày 8/10/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004 /QĐ-BTP này 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án.

- Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án.

File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn