Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Nhận bản án; quyết định của toàn án, nhận đơn yêu cầu thi hành án dân sự,thi hành án chủ động,thi hành án theo yêu cầu, thanh toán tiền thi hành án dân sự;thu phí thi hành án dân sự;kết thúc thi hành án dân dự.
Cơ quan thực hiện Công an huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực thi hành án
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhận bản án, quyết định; nhận đơn yêu cầu thi hành án. Đối với án theo đơn: nhận đơn và bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật từ người được thi hành án yêu cầu thi hành án chuyển tới hoặc từ cơ quan thi hành án ở nơi khác uỷ thác tới. Đối với án chủ động: Nhận bản án, quyết định của toà án chuyển tới hoặc từ cơ quan thi hành án ở nơi khác uỷ thác tới. Người nhận đơn, nhận bản án như trên phải vào sổ nhận đơn, nhận bản án và đồng thời cấp cho người chuyển đơn, chuyển bản án phiếu nhận đơn, nhận bản án.

Bước 2: Ra Quyết định thi hành án. Người nhận đơn, nhận bản án như bước một phải vào sổ thụ lý thi hành án và đồng thời ra quyết định thi hành án.

Bước 3: Lập hồ sơ thi hành án. Sau khi ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng thi hành án phân công cán bộ vào sổ thụ lý và Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc đó.

Bước 4: Kết thúc thi hành án dân sự. Sau khi Chấp hành viên tổ chức thi hành xong các khoản tiền bồi thường hoặc tiền án phí và thu, chi xong các khoản cho đương sự hoặc cho ngân sách nhà nước; Trưởng thi hành án ra quyết định kết thúc thi hành án đồng thời gửi cho người được thi hành án một bản, người phải thi hành án một bản, viện kiểm sát một bản và lưu hồ sơ một bản; lưu văn thư một bản.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại địa bàn đương sự đang cư trú hoặc tại nơi làm việc, nơi có tài sản để giải quyết.
Thành phần hồ sơ Đơn yêu cầu thi hành án. Bản chính bản án, quyết định của toà án. Quyết định thi hành án. Quyết định thu phí thi hành án dân sự. Quyết định kết thúc thi hành án. Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc giải quyết thi hành án
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Lệ phí Phí Thi hành án 2,5% trên tổng số tiền thực nhận nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/1lần yêu cầu thi hành án
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận.
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14/01/2004 (căn cứ vào điều 31).

- Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 quy định về thủ tục cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.

- Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP ngày 8/10/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP này 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án

File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn