9 kết quả được tìm thấy
 
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện Krông Bông

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Bông (Khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021)

Ngày ban hành: 07/09/2016

Ngày hiệu lực:

Về việc kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của 03 công trình: Sửa chữa đập bồi buôn Đăk Tuôr, xã Cư Pui; sửa chữa kênh N4-1 cánh đồng Đồi Sơn xã Khuê Ngọc Điền; sửa chữa đập Ea H'mun xã Cư Pui

Ngày ban hành: 30/05/2016

Ngày hiệu lực:

Về việc công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị tiêu cực trong hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Ngày ban hành: 17/05/2016

Ngày hiệu lực:

Về việc kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định của UBND tình liên quan đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Ngày ban hành: 21/04/2016

Ngày hiệu lực:

Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Ngày ban hành: 31/03/2016

Ngày hiệu lực:

Về việc triển khai nghị quyết số 07/2016/QD-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 15/03/2016

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày ban hành: 02/03/2016

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

Ngày ban hành: 01/10/2015

Ngày hiệu lực:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn