Văn bản dự thảo Văn bản dự thảo
Không tìm thấy kết quả nào
Không tìm thấy kết quả nào
Không tìm thấy kết quả nào
Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông 07/01/2019, 07:37

Ngày 07/01/2018, UBND huyện có Thông báo số 05/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, cụ thể: 

1. Thời gian tiếp: 02 ngày trong tháng vào ngày 14 (thứ hai) và ngày 20 (thứ 2) tháng 01/2019.

- Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00;

- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00;

2. Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân huyện Krông Bông.

Các tin khác
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn