114 kết quả được tìm thấy
 
V/v công nhận kết quả phỏng vấn điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 15/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 15/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v công nhận kết quả phỏng vấn của các thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 21/08/2020

Ngày hiệu lực:

V/v công nhận kết quả phỏng vấn của thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 22/07/2020

Ngày hiệu lực: 22/07/2020

V/v giới hạn nội dung, tài liệu ôn tập cho thí sinh yham dự kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 14/07/2020

Ngày hiệu lực: 14/07/2020

V/v nội dung và tiến độ thời gian tiển khai xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 10/07/2020

Ngày hiệu lực: 10/07/2020

V/v điều chỉnh nội dung tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự kỳ xét tuyển đạc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 10/07/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 09/07/2020

Ngày hiệu lực: 09/07/2020

V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 09/07/2020

Ngày hiệu lực: 09/07/2020

V/vLịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn