114 kết quả được tìm thấy
 
Khuyến cáo người dân trong việc mua hàng hóa, tham gia đầu tư vào dự án huy động vốn theo phương thức đa cấp

Ngày ban hành: 04/01/2019

Ngày hiệu lực: 04/01/2019

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua của tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 04/01/2019

Ngày hiệu lực:

Tiếp tục tăng cường công tác diệt trừ cây Mai dương trong năm 2019

Ngày ban hành: 02/01/2019

Ngày hiệu lực: 02/01/2019

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày hiệu lực: 28/12/2018

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày hiệu lực: 28/12/2018

Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk lắk năm 2019

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày hiệu lực: 28/12/2018

Về việc bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 27/12/2018

Ngày hiệu lực: 27/12/2018

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày ban hành: 25/12/2018

Ngày hiệu lực: 25/12/2018

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi năm 2018

Ngày ban hành: 22/12/2018

Ngày hiệu lực: 22/12/2018

Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt giá khởi điểm dể tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 19/12/2018

Ngày hiệu lực: 19/12/2018

Hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy xác nhận quyền sử dụng đất số 52/ĐK-TK-RĐ ngày 26/8/1994 của UBND huyện Krông Bông cấp cho hộ ông: Nguyễn Văn Thường, địa chỉ tại: Buôn Khóa, xã Cư Pui, huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 14/12/2018

Ngày hiệu lực: 14/12/2018

Bổ sung, thay thế ủy viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 13/12/2018

Ngày hiệu lực: 13/12/2018

Giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và tổ chức hội đặc thù năm 2018

Ngày ban hành: 10/12/2018

Ngày hiệu lực:

Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 06/12/2018

Ngày hiệu lực: 06/12/2018

Phê duyệt Thuyết minh dự án và đơn vị chủ trì thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò vỗ béo hướng an toàn sinh học, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình MTQG NTM giai đoạn 2018 - 2020

Ngày ban hành: 04/12/2018

Ngày hiệu lực:

Phê duyệt thuyết minh dự án và đơn vị chủ trì thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao, gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm - Thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020

Ngày ban hành: 04/12/2018

Ngày hiệu lực:

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra 2019

Ngày ban hành: 04/12/2018

Ngày hiệu lực:

Kết quả tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 26/11/2018

Ngày hiệu lực: 26/11/2018

Chuyển đơn ghi ngày 07/11/2018 của ông Vương Đình Quý thôn Ea Luêl, xã cư Drăm

Ngày ban hành: 15/11/2018

Ngày hiệu lực:

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 15/11/2018

Ngày hiệu lực: 15/11/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn