114 kết quả được tìm thấy
 
Tình hình hoạt động và viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2018

Ngày ban hành: 31/01/2019

Ngày hiệu lực: 31/01/2019

Ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019 trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 29/01/2019

Ngày hiệu lực: 29/01/2019

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 28/01/2019

Ngày hiệu lực: 28/01/2019

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày ban hành: 23/01/2019

Ngày hiệu lực: 23/01/2019

Gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

Ngày ban hành: 22/01/2019

Ngày hiệu lực: 22/01/2019

Tạm đình chỉ công tác bà Vũ Thị Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yang Hăn.

Ngày ban hành: 21/01/2019

Ngày hiệu lực: 21/01/2019

Mua gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày ban hành: 18/01/2019

Ngày hiệu lực: 18/01/2019

Khẩn trưởng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2018

Ngày ban hành: 17/01/2019

Ngày hiệu lực: 17/01/2019

Triển khai biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông

Ngày ban hành: 17/01/2019

Ngày hiệu lực: 17/01/2019

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày ban hành: 16/01/2019

Ngày hiệu lực: 16/01/2019

Học bổng phát triển địa phương đào tạo thạc sĩ thông tin và truyền thông

Ngày ban hành: 15/01/2019

Ngày hiệu lực: 15/01/2019

Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 15/01/2019

Ngày hiệu lực: 15/01/2019

Thành lập Ban Chỉ đạo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ngày ban hành: 14/01/2019

Ngày hiệu lực: 14/01/2019

nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật liệu nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ngày ban hành: 11/01/2019

Ngày hiệu lực: 11/01/2019

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019

Ngày ban hành: 10/01/2019

Ngày hiệu lực: 10/01/2019

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Ngày ban hành: 09/01/2019

Ngày hiệu lực: 09/01/2019

Chủ trương hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện

Ngày ban hành: 07/01/2019

Ngày hiệu lực: 07/01/2019

Giao dự toán thu , chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp huyện

Ngày ban hành: 07/01/2019

Ngày hiệu lực: 07/01/2019

Giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày ban hành: 07/01/2019

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông năm 2019

Ngày ban hành: 07/01/2019

Ngày hiệu lực: 07/01/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn