114 kết quả được tìm thấy
 
V/v chủ trương thực hiện các gói thầu đấu thầu qua mạng thuộc danh mục công trình khởi công mới năm 2020 do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày hiệu lực: 08/01/2020

V/v tổ chức thực hiện dự toán NSNS năm 2020

Ngày ban hành: 02/01/2020

Ngày hiệu lực: 02/01/2020

V/v thành lập các doàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020

Ngày ban hành: 31/12/2019

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

Chủ trương thu hồi hết phần diện tích đất còn lại nằm ngoài phạm vi GPMB công trình: Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar

Ngày ban hành: 01/10/2019

Ngày hiệu lực: 01/10/2019

Tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Krông Bông lần thứ hai (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Ngày ban hành: 01/10/2019

Ngày hiệu lực: 01/10/2019

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày hiệu lực: 05/04/2019

Về việc phân công cán bộ phụ trách Phòng Y tế

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày hiệu lực: 05/04/2019

Về việc Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày hiệu lực: 05/04/2019

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 29/03/2019

Ngày hiệu lực: 29/03/2019

Van hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 25/03/2019

Ngày hiệu lực: 25/03/2019

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình: Đầu tư xây dựng Cầu Cư Păm (Km21+050), Tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông.

Ngày ban hành: 20/03/2019

Ngày hiệu lực: 20/03/2019

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 15/03/2019

Ngày hiệu lực: 15/03/2019

Công bố dịch bệnh Lở mồm long móng ở lợn trên địa bàn huyện Krông Bông.

Ngày ban hành: 13/03/2019

Ngày hiệu lực: 13/03/2019

về việc xây dựng phương án ứng phó với thiên tai năm 2019.

Ngày ban hành: 06/03/2019

Ngày hiệu lực: 06/03/2019

Ban hành Quy định "một cửa liên thông" giữa cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 06/03/2019

Ngày hiệu lực: 06/03/2019

Công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 02 (2014 - 2018) văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Ngày ban hành: 05/03/2019

Ngày hiệu lực: 05/03/2019

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Krông Bông năm 2019.

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/03/2019

Ban hành Quy định tiêu chí, đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

Ngày ban hành: 20/02/2019

Ngày hiệu lực: 20/02/2019

Cho chủ trương hợp đồng lao động có thời hạn ngoài biên chế được giao

Ngày ban hành: 11/02/2019

Ngày hiệu lực: 11/02/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn