11 kết quả được tìm thấy
 
Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạn tài sản của Công ty TNHH Hoàng Gia và Công ty Cổ phần Hoàng Gia

Ngày ban hành: 09/11/2018

Ngày hiệu lực: 09/11/2018

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện

Ngày ban hành: 02/03/2017

Ngày hiệu lực:

Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Bông (Khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021)

Ngày ban hành: 07/09/2016

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

Ngày ban hành: 01/10/2015

Ngày hiệu lực:

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 29/09/2015

Ngày hiệu lực:

Quyết định thành lập ban tiếp công dân huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 08/07/2015

Ngày hiệu lực:

Quyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của tổ chức Tiếp công dân huyện

Ngày ban hành: 17/06/2015

Ngày hiệu lực:

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban tiếp công dân huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 17/05/2015

Ngày hiệu lực:

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày ban hành: 06/03/2015

Ngày hiệu lực:

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Ngày ban hành: 15/05/2014

Ngày hiệu lực:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện uỷ thác Tư pháp về dân sự

Ngày ban hành: 11/02/2014

Ngày hiệu lực:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn