THANH TRA HUYỆN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Ông Lê Văn Sanh

- Chức vụ: Chánh Thanh tra

- Số điện thoại: cơ quan: 02623.732.878. Di động:   0974.999.169.

- Email cá nhân: sanh2003@gmail.com.

2. Ông Huỳnh Trung Đạt 

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

- Số điện thoại: 0979414767

- Email cá nhân: datht@krongbong.daklak.gov.vn

III. LIÊN HỆ

- Địa chỉ: 78 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

- Điện thoại: 02623.733.589 – 02623.732.545.

- Email: thanhtrakrongbong@gmail.com

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn