PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Ông Phạm Đình Tấn

- Chức vụ: Trưởng phòng; 

- Số điện thoại: 0985011234

- Email: tanpd@krongbong.daklak.gov.vn

2. Ông Châu Phan

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng;

- Số điện thoại: 0914136599;

- Email: phanc@krongbong.daklak.gov.vn

3. Ông Lê Văn Thuật

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng; 

- Số điện thoại: 0978177789

- Email: thuatlv@krongbong.daklak.gov.vn

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn