PHÒNG TƯ PHÁP

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật,  phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Ông Trương Thế Mười

- Chức vụ: Trưởng phòng;

- Số điện thoại liên lạc: 0919489852

- Email: Muoitt@krongbong.daklak.gov.vn

2. Ông Nguyễn Văn Dũng

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng;

- Số điện thoại liên lạc: 0962201859;

- Email: Dungnv@krongbong.daklak.gov.vn

III. LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Số 78, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông

- Số điện thoại: 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn