PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Ông Nguyễn Thanh Tâm

- Chức vụ: Trưởng phòng; 

- Số điện thoại liên hệ: 0982023623;

- Email: tamnt@krongbong.daklak.gov.vn.

2. Ông Lê Phước Cảnh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng; 

- Số điện thoại liên hệ: 0989162966

- Email: canhlp@krongbong.daklak.gov.vn.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông;

- Điện thoại: 0262 3507007

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn