PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Ông Trần Xuân Thủy

- Chức vụ: Trưởng phòng: 

- Số điện thoại: 0914032552;

- Email: thuytx@krongbong.daklak.gov.vn.

2. Ông Nguyễn Văn Nguyên

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng;

- Số điện thoại: 0903518698

- Email: nguyennv@krongbong.daklak.gov.vn.

3. Ông Lưu Văn Khánh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng;

- Số điện thoại: 0981038181;

- Email: khanhlv.krongbong.daklak.gov.vn.

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn