PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Ông Lê Xuân Quý

- Chức vụ: Trưởng phòng; 

- Số điện thoại: 0392012222;

- Email: xuanquypgd@gmail.com.

2. Bà Lê Thị Thanh Xuân

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng; 

- Số điện thoại: 0974725262

- Email: thanhxuan.mk@gmail.com.

3. Ông Huỳnh Viết Trung

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng;

- Số điện thoại: 0988008811;

- Email: trung0988008811@gmail.com.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn